werkwijze

[AANMELDINGSSTOP: Momenteel heb ik jammer genoeg een aanmeldingsstop (met uitzondering voor cliënten die eerder reeds in therapie waren bij mij en zich willen heraanmelden). Gezien de vele aanvragen ben ik genoodzaakt deze stop in te lassen zodat ik de kwaliteit voor de huidige begeleidingen genoeg kan blijven waarborgen. De wachtlijst omvat zeker een jaar wachttijd… Gedurende deze periode kan ik geen nieuwe clienten meer aannemen.
Enkele suggesties wanneer je op zoek bent naar een therapeut: www.emdrbelgium.be (meestal wachtlijsten voor EMDR therapie), www.integrativa.be (therapeutenlijst, suggesties: best iemand die reeds level 2 volgde), www.brainspotting.be (best iemand die level 2 volgde), www.ikzoekhulp.be, www.vindeenpsycholoog.be, www.vindeentherapeut.be, traumazorg limburg. Informeer ook bij je huisarts naar suggesties voor een therapeut in je regio. Voor meer meer betaalbare hulp kan je informeren bij https://eerstelijnszone.be/eerstelijnspsychologen, www.caw.be, www.cgg.be (wachtlijsten)]

 

...Soms zijn er momenten in het leven dat je behoefte hebt aan extra ondersteuning…

AANMELDEN
Je kan als volwassene bij mij terecht voor begeleiding.  Je kan je aanmelden door het contactformulier in te vullen op deze site. Ik neem dan zo snel mogelijk contact op om een afspraak te plannen. Je hebt geen verwijzing nodig van een externe dienst.

KENNISMAKINGSGESPREK
Tijdens het eerste gesprek luister ik naar je verhaal en proberen we samen duidelijk te krijgen waar je naartoe wil werken. Dit gesprek biedt ook de kans om elkaar beter te leren kennen. Daarna bekijk ik, in samenspraak met jou, hoe eventuele vervolgsessies gepland kunnen worden.

VERVOLGSESSIES
In de vervolgsessies zoek ik met je uit hoe je meer vat kan krijgen op datgene waar jij het moeilijk mee hebt. Ik werk op jouw maat, ieder zijn traject en proces is uniek.
Ik heb me gespecialiseerd in oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie (4 jarige erkende therapieopleiding) waarbij er veel aandacht gaat naar de mogelijkheden en krachten van cliënten. We proberen dit via de begeleiding op te bouwen en te versterken.
Daarnaast sluit ik vaak aan met EMDR, gezien de positieve effecten die cliënten hierdoor vaak mogen ervaren. Oorspronkelijk is EMDR bedoeld om in te zetten bij onverwerkte traumatische gebeurtenissen, maar het is ook veel ruimer inzetbaar. Ik ben gecertificeerd EMDR Europe Practitioner.

VERSCHILLENDE THEMA’S
Vragen rond verschillende thema’s kunnen aan bod komen zoals trauma, rouw, zelfvertrouwen, stress, faalangst, assertiviteit, depressieve gevoelens, burn-out,…. Ik bied geen koppeltherapie aan.

MIJN PERSOONLIJKE STIJL
Als therapeut vind ik het belangrijk om vanuit betrokkenheid op weg te gaan met de eigenheid van elke persoon die voor me zit, met zijn of haar unieke verhaal. Ik werk niet graag volgens een vast stramien, maar zoek liever samen naar -telkens opnieuw- een passende maat. Hierin maak ik graag met mildheid aandacht voor moeilijke stukken, hoopvolle momenten en daartussenin verstilling. Ik zie het als een voorrecht om het vertrouwen te krijgen samen een zoektocht te ondernemen naar het krachtig omgaan hiermee zodat je zelf weer verder kan.

SUPERVISIE
Ik bied individuele supervisie aan aan professionals die graag ondersteund worden en zich verder willen professionaliseren in hun werk als hulpverlener. Ik heb zowel praktijk- als opleidingservaring als supervisor. Mijn ervaring ligt in het werken met jongvolwassenen en volwassenen met voornamelijk expertise op vlak van trauma, solution focused (krachtgericht) werken en ruime thema’s als werken rond stress, burn-out, faalangst,… zowel op therapeutisch als eerstelijnsniveau. Naast inhoudelijke casusondersteuning is goede instrospectie als hulpverlener belangrijk, en zet ik dus op beide in. Op maat kijken we welke ondersteuning voor jou nuttig kan zijn en aan welke frequentie. We starten steeds met een kennismakingsgesprek.  De kostprijs is idem therapeutische gesprekken (zie onderaan).

Over mezelf

Naast psychotherapeut in een zelfstandige praktijk werk ik als psychosociaal studentenbegeleider in het hoger onderwijs. Ik ben 41 jaar, getrouwd en moeder van twee tienerdochters.

Het oplossingsgericht werken (waarbij de focus ligt vooral op de gewenste situatie en sterktes) heeft me steeds verder gebracht in het begeleidingswerk.  Ik volgde de erkende opleiding tot psychotherapeut in de oplossingsgerichte, cognitieve en systeemtherapie bij Korzybski-Howest te Brugge/Antwerpen (4 jarige opleiding), opleidingen specifiek gericht op het werken rond trauma (o.a. EMDR Level 1 enkelvoudig trauma + Level 2 complex trauma en verdere bekwaming tot practitioner), naast heel wat andere opleidingen (zie verder) waaronder voice dialogue, hartcoherentie (= ademhalingstechniek),….

Ik ben lid van een intervisiegroep. Deze groep bestaat uit collega-therapeuten met verschillende opleidingen en ervaring waar we ons  functioneren bespreken, en onze manier van werken telkens bijsturen en vernieuwen. Daarnaast volg ik regelmatig supervisie.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van de VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoeding en coaching), lid van EMDR Belgium en opgenomen in de lijst van erkende psychotherapeuten bij de Christelijke Mutualiteit (CM), Liberale Mutualiteit (LM), de Voorzorg en Partena. Meer info hierover bij de tarieven.

Blijvend leren vind ik belangrijk om een goede ondersteuning te kunnen bieden. De afgelopen jaren volgde ik o.a. de volgende opleidingen:

Over mezelfverder lezen

Tarief

Zowel met of zonder doorverwijzing van de huisarts of andere hulpverleners kan u contact opnemen. Dit kan via het online contactformulier of per email.

We starten met een verkennend gesprek (1u15). Het verdere verloop van de begeleiding wordt steeds samen bekeken.

1u: 60 euro, 1u15: 75 euro.
Bij EMDR is het meestal zinvol dat we wat meer tijd voorzien dan 1u (we spreken dit dan op voorhand af).
Je kan ook informeren voor begeleiding bij diensten waar het tarief lager is gezien de subsidiëring (CAW, CGG (wachtlijsten)).

Het bedrag wordt na elke sessie contant betaald. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uren op voorhand geannuleerd of verplaatst worden. Wanneer je niet tijdig annuleerde, zal er een vergoeding aangerekend worden van 20 euro, tenzij overmacht.

Terugbetaling mutualiteiten

Tariefverder lezen

Contact

Het is zoals iedere kapitein weet:
een schip moet maar een paar graden van koers veranderen
en je komt in een andere haven.
(Adriaan van Dis)

Wens je bijkomende informatie? Mail me via marijke.bosmans@gmail.com of vul het contactformulier in en ik zal je zo spoedig mogelijk de gewenste informatie bezorgen.

Wil je een afspraak maken*? Dan kan je onderstaand formulier invullen. Een afspraak is zowel overdag als ’s avonds (langere wachttijd) mogelijk.

[wegens aanmeldingsstop is aanmelden momenteel niet mogelijk, zie werkwijze voor suggesties betreft therapeuten]

Ik reageer normaal gezien binnen 2 werkdagen. Indien je dan nog geen reactie hebt ontvangen, is er waarschijnlijk iets misgelopen met je aanvraag. Contacteer me dan best opnieuw.

Praktijk:
Boekweitstraat 33
2400 Mol


Je kan je wagen voor het huis parkeren (steentjes).

*om belangenvermenging te vermijden kunnen studenten die zolang ze studeren op hogeschool Thomas More niet begeleid worden in de praktijk omdat ik daar werk als studentenbegeleider.