Over mezelf

Naast psychotherapeut in een zelfstandige praktijk werk ik als studentenbegeleider in het hoger onderwijs (Thomas More) waar ik studenten psychosociaal ondersteun. Ik ben 39 jaar, getrouwd en moeder van twee dochters van 12 en 9.

Het oplossingsgericht werken (waarbij de focus ligt vooral op de gewenste situatie en sterktes) heeft me steeds verder gebracht in het begeleidingswerk.  Ik volgde de erkende opleiding tot psychotherapeut in de oplossingsgerichte, cognitieve en systeemtherapie bij Korzybski-Howest te Brugge/Antwerpen (4 jarige opleiding), naast heel wat andere opleidingen (zie verder) waaronder hartcoherentiecoaching (= ademhalingstechniek) en opleidingen specifiek gericht op het werken rond trauma.

Ik ben lid van een intervisiegroep. Deze groep bestaat uit collega-therapeuten met verschillende opleidingen en ervaring waar we ons eigen functioneren bespreken, en onze manier van werken telkens bijsturen en vernieuwen.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging van de VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoeding en coaching) en opgenomen in de lijst van erkende psychotherapeuten bij de Christelijke Mutualiteit (CM), Liberale Mutualiteit (LM), de Voorzorg, OZ en Partena. Meer info hierover bij de tarieven.

In een bos van mooie woorden een nest vinden
slapen in de takken van een taal
(uit het gedicht ‘in een bos’ van Marleen de Crée)

Blijvend leren vind ik belangrijk om een goede ondersteuning te kunnen bieden. De afgelopen jaren volgde ik o.a. de volgende opleidingen:

– Psychotherapeut in de oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie (Korzybski/Howest, 4 jaar, master in de oplossingsgerichte therapie)
– Hartcoherentiecoach (Louvanie)
– Traumatherapie (Hélène Dellucci, Korzybski, 10 dagen, certificaat)
– Sociaal Werk (Thomas More Geel, 3 jaar, professionele bachelor)
– Contextuele hulpverlening en begeleiding (VSPW Gent, 1ste jaar therapieopleiding)
– Oplossingsgericht werken (Invivio, 1 jaar)
– Relatietherapie (Geert Lefevre, Korzybski)
– Kortdurende therapeutische interventies (Interactie-Academie Antwerpen)
– Rouw (Johan Maes Zorg-Saam)
– Supervisie voor ervaren supervisoren (VSPW Balans)
– Relaxatie (Nicole Ruysschaert, Invivio, 9 dagen)
– Verschillende korte opleidingen: suïcidepreventie, stress en burn out, kernkwadranten,…
– …

Geplande opleidingen: EMDR (Integrativa, september 2019)