Tarief

Zowel met of zonder doorverwijzing van huisarts of andere hulpverleners kan je contact opnemen. Dit kan via het online contactformulier of per email.

We starten met een verkennend gesprek. Tijdens dit verkennend gesprek nemen we de tijd om kennis te maken. Ik beluister jouw verhaal, en geef uitleg over mijn manier van werken. Het is belangrijk dat het klikt en dat jij je vrij en veilig genoeg voelt om samen verder op weg te gaan. Niets is verplichtend. Ook wil ik blijven bewaken of jouw hulpvraag door mij kan ondersteund worden. Indien wenselijk zoeken we mee naar een vorm van meer gepaste zorg.

Daarna gaan we van start met therapeutische begeleidingssessies.

1u: 70 euro
1u15: 85 euro

Bij EMDR is het meestal zinvol dat we wat meer tijd voorzien dan 1u (we spreken dit dan op voorhand af).

Je kan ook informeren voor begeleiding bij diensten waar het tarief lager is gezien de subsidiëring vanuit de overheid (CAW, psychologische zorg in de eerste lijn, CGG)

Het bedrag wordt na elke sessie betaald. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uren op voorhand geannuleerd of verplaatst worden. Wanneer je niet tijdig annuleerde, zal er een vergoeding aangerekend die de helft bedraagt van het bedrag van de geplande sessie, tenzij overmacht.

Tussenkomst mutualiteit

Sommige mutualiteiten doen een gedeeltelijke terugbetaling (meestal 10 euro per sessie) indien je therapie volgt bij een door hen erkend psychotherapeut. Ik ben erkend psychotherapeut bij verschillende mutualiteiten. Hier kan je een overzicht vinden van de tussenkomsten per mutualiteit: https://vlaamspatientenplatform.be/nl/advies-en-tips/wat-wordt-er-terugbetaald-van-je-bezoek-aan-de-psycholoog. Ik ben erkend bij CM, Helan, Solidaris, LM. Kijk steeds voor de meest recente info op de website van je mutualiteit. Je mag me ook steeds aangeven bij welke mutualiteit je bent, dan kijk ik even mee.

Terugbetalingen andere diensten

Soms is er een financiële tussenkomst mogelijk via studentenvoorzieningen (Hogeschool / Universiteit), via uw werkgever of hospitalisatie- of groepsverzekering (eerder zeldzaam), via het OCMW.

BTW BE 0671.521.201

Top